รายการเลขที่: 00167
  • :
    0.2mm(0.008")
    0.4mm(0.016")
    0.8mm(0.031")
    Custom Thickness
คำอธิบาย ทบทวน
คำอธิบาย
ทบทวน
ทบทวน

1/3
X
สอบถาม